How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn xem hiệu quả của các chiến dịch ưu đãi

Để xem hiệu quả của các chiến dịch ưu đãi, bạn cần làm theo các bước sau:

Lựa chọn dữ liệu cần lọc dựa theo nhu cầu của bạn, trong đó:

Để lựa chọn cửa hàng mà bạn muốn xem dữ liệu

Để lựa chọn thời gian mà bạn muốn lọc dữ liệu.

Sau đó, bảng kết quả sẽ hiển thị số liệu theo yêu cầu.

preloader