How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo các điều hướng trên cửa hàng trực tuyến

Tùy chọn này cho phép người bán tạo menu hoặc danh sách liên kết và giúp khách hàng điều hướng quanh cửa hàng trực tuyến của bạn. Để tạo điều hướng trên cửa hàng trực tuyến bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn tạo điều hướng, rồi ấn chọn nút “Navigation”
  • Bước 2: Ấn chọn nút “Create menu” phía trên bên phải màn hình. 
  • Bước 3: Điền “Title” (Tiêu đề) của menu, và thêm các items bằng cách nhấn vào “Add item”, rồi điền tên và link item. Ngoài ra bạn cũng có thể thêm children’s item (item của trẻ) bằng cách ấn “Add children”.
  • Bước 4: Ấn “Save” ở góc trên bên phải màn hình để lưu menu đã tạo. 
preloader