How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa trang sản phẩm của hàng trực tuyến

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn thêm trang mới, rồi ấn chọn nút “Theme”

Bước 2: Ấn chọn “Custom theme”, tiếp tục chọn “Product” trên thanh công cụ phía trên màn hình để bắt đầu chỉnh sửa trang sản phẩm

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa trang sản phẩm theo mong muốn, trong đó:

 • HEADER:
  • Announcement Bar: Thanh thông báo hiển thị ngay đầu trang chủ. Bạn có thể ẩn hiện phần này bằng cách ấn vào biểu tượng bên cạnh nút “Announcement Bar”.
  • Header Bar: Tại mục này, bạn có thể chỉnh sửa Logo, Navigation (Thanh điều hướng), Layout (Bố cục), Logo position (Vị trí logo) và lựa chọn Full width (Chiều rộng đầy đủ) , Fix header when scrolling (Phần header luôn hiển thị phía trên khi kéo xuống).
 • MAIN CONTENT: Ở mục này, bạn có thể điều chỉnh chi tiết kích cỡ, phong cách, màu sắc, vị trí thumbnail, quy tắc tính giảm giá…
 • FOOTER CONTENT: Ở mục này bạn có thể chỉnh sửa các nội dụng Get help, Company, Information, Newsletter, Copyright, Payment Icon. Bạn cũng có thể ẩn hiện các phần không cần thiết bằng cách ấn vào biểu tượng .
 • Theme Setting: Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa:
  • Typography: phông chữ, kích cỡ
  • Color: màu sắc primary, và của text
  • Favicon
  • Additional Style
  • Advance settings

Bước 4:  Sau khi hoàn thiện, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa.

preloader