How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa trang danh mục sản phẩm của hàng trực tuyến

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn thêm trang mới, rồi ấn chọn nút “Theme, tiếp tục ấn chọn “Custom theme

Bước 2: Chọn “Collection list” trên thanh công cụ phía bên trái màn hình, hoặc chọn “Collection” trên thanh menu của cửa hàng.

Bước 3: Tuỳ chỉnh collection

  • Tạo mới bằng cách ấn “+ Add item”, tối đa tạo được 8 collection.
  • Xoá collection bằng cách ấn chọn collection muốn xoá, rồi ấn “Remove item”.
  • Chỉnh sửa collection bằng cách bấm chọn collection, sau đó chỉnh sửa “Image” (hình hiển thị của bộ sưu tập) hoặc chọn collection khác.

Bước 4:  Sau khi hoàn thiện, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa.

preloader