How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa một ưu đãi

Để chỉnh sửa một ưu đãi sẵn có, bạn cần làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Chọn nút “Upsell & cross sell” ở phía bên phải màn hình. Tại đây sẽ hiện ra danh sách những ưu đãi bạn đã tạo. 
  • Bước 2: Tại ưu đãi mà bạn muốn chỉnh sửa, chọn biểu tượng .
  • Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa thông tin ưu đãi theo mong muốn.
  • Bước 4: Ấn “Save” để lưu phần thông tin đã chỉnh sửa 
preloader