How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn cài đặt miễn phí vận chuyển

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn tạo ưu đãi miễn phí vận chuyển, sau đó chọn “Promotion”. Sau đó nhấp chuột vào nút “Create Promotion” màu cam ở góc trên bên phải màn hình và chọn “Free Shipping”.

Bước 2: Cài đặt các thông tin cho ưu đãi miễn phí vận chuyển: 

  • Phương thức sử dụng để nhận được ưu đãi (Method): Chọn cách thức sử dụng để khách hàng có thể nhận được ưu đãi.
    • Discount code: Với phương thức này, bạn sẽ phải tạo một đoạn mã code, mã này có thể được tạo tự động bằng cách nhấp chuột vào dòng chữ Generate Code hoặc nhập thông tin vào ô “Discount code” để tự tạo một mã. Để sử dụng ưu đãi, khách hàng sẽ phải nhập mã trong bước thanh toán đơn hàng. Hoặc người bán cũng có thể sử dụng một đường link có sẵn mã giảm giá bằng cách thêm đuôi ?pr=xxxxx (xxxxx là mã code mà bạn đã tạo) trong link sản phẩm/collection/store.
    • Automatic discount: Mã giảm giá sẽ được áp dụng tự động mà không cần nhập mã code ưu đãi.
  • Địa điểm áp dụng (Countries): Bạn có thể lựa chọn áp dụng cho khách hàng tại một số quốc gia nhất định, hoặc cài đặt miễn phí ship trên toàn thế giới nhưng trừ các đơn hàng có phí ship vượt quá một mức nhất định bằng cách chọn ô “Exclude shipping rates over a certain amount” và điền mức phí ship tối đa được hưởng ưu đãi miễn phí vận chuyển. 
  • Điều kiện về đơn hàng tối thiểu để hưởng ưu đãi miễn phí vận chuyển (Minimum purchase requirements): Bạn có thể chọn áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển trên tất cả các đơn hàng mà không cần điều kiện gì bằng cách chọn mục “No minimum requirements”. Nếu bạn muốn quy định điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu để được ưu đãi miễn phí vận chuyển, chọn mục “Minimum purchase amount ($)” và điền giá trị đơn hàng tối thiểu để được ưu đãi. Nếu bạn muốn quy định điều kiện về số lượng item tối thiểu trong một đơn hàng để được ưu đãi, chọn mục “Minimum quantity of items”.
  • Thời gian ưu đãi (Active date): Cài đặt thời gian ưu đãi miễn phí vận chuyển này có hiệu lực.  

Bước 3: Sau khi điền xong các thông tin, nhấp chuột vào nút “Save” màu cam ở góc trên bên phải của màn hình. 

Tags:
preloader