How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn cách kiểm tra tracking đơn hàng

Việc kiểm tra vận đơn được thực hiện thông qua mã đơn hàng check trực tiếp tại Tracking management, giúp bạn có thể tiết kiệm thời gian và chủ động trong việc theo dõi đơn hàng của mình, cũng như xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh.

Để kiểm tra tracking đơn hàng, bạn thực hiện như sau:

Truy cập vào dashboard, vào Orders >> Tracking management.

Tại giao diện Tracking management sẽ có tag: All, Pre Transit, Transit, Delivery.

All: Tất cả các đơn hàng.

Pre Transit: Đơn hàng đang chờ vận chuyển (ở trạm trung chuyển đầu tiên)

Transit: Đơn hàng đang vận chuyển

Delivery: Đơn hàng đã được giao thành công

Dưới tag sẽ có các cột gồm: Order ID, Tracking number, Reference, Customers, Order date, Tracking date, Status.

Order ID: Mã đơn đặt hàng (có mã ID seller, CT là đơn tạo custom product, sequence tăng dần)

Tracking number: Là phương thức và mã vận chuyển.

Khi click vào mã bạn sẽ được chuyển đến giao diện tra mã của đơn vị vận chuyển.

Reference order: Mã đơn hàng phụ do seller đặt, có thể có hoặc không (không bắt buộc).

Customers: Thông tin khách hàng nhận hàng. 

Order date: Ngày thanh toán đơn hàng thành công.

Tracking date: Ngày có mã vận chuyển cập nhật trên hệ thống.

Status: Tình trạng đơn hàng ( gồm Pre Transit và Transit)

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra tracking nhanh hơn bằng cách lọc All StoreAll time hoặc tìm kiếm bằng mã ID đơn hàng.

Tags:
preloader