How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo order mới từ một order có sẵn

Khi bạn muốn lên một đơn hàng mới, và đơn đó giống một đơn đã lên trước đó, để không mất nhiều thời gian, bạn có thể tạo order mới từ một order đã có sẵn với các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào hệ thống, chọn mục Orders, tại đây bạn sẽ nhìn thấy tất cả các đơn hàng mà mình đã tạo.

Bước 2: Tìm và chọn đơn hàng đã có sẵn để tạo ra một đơn hàng mới bằng cách nhấn vào Duplicate.

Bước 3: Sau khi nhấn chọn, bạn sẽ được đưa về giao diện Produsts. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại thông tin đơn hàng theo order mới và nhấn Save để trở về giao diện Orders và nhấn Pay để thanh toán.

Bước 3 này tương tự như bước 3 ở cách tạo order trực tiếp trên dashboard mà chúng tôi đã hướng dẫn.

preloader