How Can We Help?
Categories

Cách gắn cổng thanh toán TazaPay vào cửa hàng trực tuyến

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo bạn có sẵn dữ liệu xác thực bạn cần có Client ID API key từ tài khoản TazaPay của bạn.

Trên BurgerPrints chúng tôi tích hợp cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp trên trang check-out của store mà không cần chuyển sang trang thanh toán của Tazapay. Ngoài ra chúng tôi đã tùy chỉnh form thanh toán của Tazapay để nó hoàn toàn phù hợp với theme của store của bạn. Dưới đây là form thanh toán khi cài đặt cổng thanh toán Tazapay.

Thiết lập trên BurgerPrints:

Bước 1: Click vào cửa hàng trực tuyến trong mục Store Chanel mà bạn muốn gắn cổng thanh toán TazaPay của mình vào, sau đó nhấp chuột vào Preferences. 

Bước 2: Di chuyển màn hình xuống phần Payment method. Nhấp chuột vào nút Status tương ứng với Provider TazaPay để chuyển trạng thái sang màu xanh dương. Cùng lúc đó sẽ có một màn hình popup xuất hiện. 

Bước 3: Điền Client ID API key từ tài khoản TazaPay của bạn, sau đó nhấp chuột vào nút Save.

Sau khi hệ thống kết nối thành công, sẽ có thông báo “Successfully” ở góc trên bên phải màn hình. 

Bước 4: Kéo màn hình trở lên phía đầu trang, nhấp chuột vào nút “Save” màu cam ở góc trên bên phải màn hình. 

preloader